KONTAKT

rest

Rydlichowski, Kowalski sp. jawna

NIP: 956-21-43-152
REGON: 340012617
KRS: 0000285237
biuro

ul. Długa 46
87-100 Toruń

(+48) 693 366 854
Inwestycje przemysłowe
693 366 851 mgr inż. M. Kowalski
Działalność developerska
693 366 852 mgr inż. M. Rydlichowski
Inwestycje ogólnobudowlane
693 366 877 mgr inż. M. Lipkowska

Formularz kontaktowy